Do góry

Procesy logistyczne w firmie – na czym polegają i jak można je usprawnić?

Ten wpis jest dostępny również w wersji: ENG

Przepływ materiałów to uniwersalny proces zachodzący w każdej firmie, niezależnie od branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo. Aby mógł przebiegać sprawnie, konieczne jest zaplanowanie i wykonanie wielu różnych czynności, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy. Takie ciągi działań określane są właśnie jako procesy logistyczne. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, czym jest taki proces, opowiemy, jak wygląda oraz podpowiemy, co zrobić, aby go skutecznie usprawnić.

 

Co to jest proces logistyczny?

 

Proces logistyczny jest definiowany jako związany z przepływem materiałów, uporządkowany łańcuch operacji wykonywanych od chwili pozyskania surowców, do momentu dostarczenia gotowego towaru do rąk klienta.

W dużym uproszeniu polega więc na dbaniu o to, aby na każdym etapie produkcji, magazynowania surowców i wyrobów gotowych oraz obrotu towarami wszystkie niezbędne materiały docierały we właściwej ilości w odpowiednie miejsce. Wydaje się proste, prawda? Niestety to tylko pozory – zaplanowanie i skuteczne wykonanie procesów logistycznych wymaga stworzenia i utrzymywania w sprawności skomplikowanego systemu, na który składa się mniejsze podsystemy takie jak:

 

 • zaopatrzenie,
 • produkcja,
 • magazynowanie,
 • transport (wewnętrzny i zewnętrzny),
 • zbyt.

 

Etapy procesu logistycznego w firmie

 

Dokładny przebieg procesów logistycznych będzie uzależniony od branży i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Jednak ogólne założenia zawsze pozostają takie same – poszczególne etapy pracy muszą łączyć się ze sobą w logiczną i spójną całość.

 

Dlatego też w logistyce najważniejszą rzeczą jest odpowiednia kolejność działań – każde z nich musi mieć swoje określone miejsce w łańcuchu, aby możliwe było skuteczne dążenie do realizacji celów przedsiębiorstwa. Braki w jednej dziedzinie (np. przestój w fizycznym przemieszczaniu produktów czy nieefektywne zasilanie stanowisk pracy) będą odczuwalne w każdej następującej po niej. Właśnie dlatego konieczne jest skrupulatne planowanie działań logistycznych. Optymalna logistyka to fundament każdego dobrze prosperującego przedsiębiorstwa.

 

Przykładowo, proces logistyczny może składać się z następujących etapów:

 

 1. Transport towarów od producentów
 2. Przyjmowanie towarów
 3. Magazynowanie produktów/towarów
 4. Planowanie zapasów i zarządzanie nimi
 5. Gospodarka opakowaniami
 6. Pakowanie
 7. Obsługa klientów
 8. Planowanie dostaw do klientów
 9. Wydawanie sprzedanych towarów z magazynu

 

Koncepcja Współzależności Procesów Logistycznych

 

Jak przebiega planowanie procesów logistycznych?

 

Bez względu na to, jaki system logistyczny ma powstać, do optymalnego planowania logistycznego można wykorzystać jedną z dwóch metod – zatrudnić wyspecjalizowaną firmę lub zainwestować w nowoczesny system informatyczny.

 

Pierwsza opcja jest na pewno wygodniejsza – przedsiębiorstwo otrzyma skutecznie zaplanowane procesy logistyczne bez angażowania w to własnego personelu. Trzeba się jednak liczyć z wysokimi kosztami takiej usługi, ograniczoną odpowiedzialnością usługodawcy i ewentualnymi dopłatami za modyfikację planu wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

 

Kupując system informatyczny, ma się pełną kontrolę nad procesem planowania logistyki firmy – dobrze skonfigurowana aplikacja pozwoli w prosty sposób zidentyfikować zadania podlegające planowaniu, określić cele i problemy wymagające rozwiązania, monitorować stan zapasów, efektywnie wykorzystać powierzchnię magazynową oraz identyfikować zasoby konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu przy właściwych kosztach. Często jest to wydatek jednorazowy.

Podczas planowania procesów logistycznych należy pamiętać, że każdy z nich jest tak samo ważny dla osiągnięcia celu.

Oznacza to, że przygotowanie sprawnego systemu logistycznego wymaga dopracowania każdego elementu – przykładowo, idealnie dopięte procesy logistyczne i perfekcyjne opracowanie struktury zapasów w magazynie nie wystarczą, jeśli kuleje transport surowców czy towar dociera do klientów z opóźnieniem. Każdy proces wchodzący w skład łańcucha operacji logistycznych ma więc ogromne znaczenie i powinien być przygotowany z należytą starannością.

 

Nowoczesne technologie w logistyce

 

Ostatnie lata przyniosły ze sobą dynamiczny rozwój robotyki i sztucznej inteligencji. Dzięki temu możliwe stało się wprowadzenie automatyzacji na szeroką skalę i rozwinął się światowy trend tzw. logistyki 4.0. Właściwie każdy nowoczesny proces logistyczny opiera się właśnie na sztucznej inteligencji – to kluczowy element związany z przepływem materiałów i towarów wewnątrz firmy. W skład systemu opartego na sztucznej inteligencji wchodzą:

 

 

Rozwiązanie to pozwala na swobodny przepływ informacji i elastyczne dostosowanie działań do potrzeb danej firmy. Wprowadzenie inteligentnych maszyn do logistyki i produkcji nie tylko usprawni procesy wykorzystujące do tej pory mało efektywne technologie, ale też pozwoli wyeliminować problem niedoboru personelu. Maszyny te mogą bowiem przejąć zdecydowaną większość zadań związanych z transportem, przygotowywaniem, magazynowaniem i wysyłką produktów, dzięki czemu przedsiębiorstwo nie będzie musiało przejmować się brakami w kadrze tzw. niebieskich kołnierzyków.

 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne wpływają nie tylko na szybkość realizacji zadań, ale też są skutecznym sposobem na podniesienie i ujednolicenie jakości oferowanych produktów oraz pozwalają na wyraźne obniżenie kosztów produkcji i transportu wewnątrzzakładowego. Przykładowo, taśma produkcyjna obsługiwana wyłącznie przez roboty nie wymaga do prawidłowego działania oświetlenia i może pracować właściwie bez przerw 24/7.

 

 

Usprawnij swoją logistykę z praktycznymi rozwiązaniami VersaBox

 

Nasza firma oferuje zaawansowane technologicznie roboty AGV/AMR oraz łatwe w obsłudze oprogramowanie do tworzenia i zarządzania wirtualną fabryką (Przeczytaj, czym są autonomiczne roboty mobilne). Dzięki nim możesz nawet w pełni zautomatyzować wydawnictwo produktów, zarządzanie przestrzenią magazynową i stanem zapasów, transport materiałów w obrębie zakładu produkcyjnego oraz inne wewnętrzne procesy logistyczne. To praktyczne rozwiązania pozwalające na usprawnienie działalności firmy i przepływu dóbr oraz ograniczenie kosztów związanych z ich planowaniem. Warto też pamiętać, że decydując się na nie, uzyskasz wsparcie w procesach logistycznych w bardzo krótkim czasie – nasze roboty są gotowe do pracy już po kilku godzinach od wyjęcia z pudełka, a do ich wstępnej konfiguracji wystarczy smartfon. Oferujemy także pełne wsparcie we wdrażaniu naszych urządzeń i oprogramowania.

 

Procesy logistyczne – podsumowanie

 

Ogólnie rzecz ujmując, proces logistyczny to łańcuch operacji związanych z przepływem materiałów w firmie od wytworzenia towaru do momentu dostarczenia go do klienta/zabrania go przez odbiorcę. Sprawność realizacji tych działań zależy od jakości przygotowanych planów – właściwy przebieg procesów logistycznych jest. od nich całkowicie uzależniony. Na szczęście można uprościć sobie planowanie i realizację celów logistycznych, stosując nowoczesne technologie. Już prosty system do obsługi magazynów może wiele dać – jeśli doda się do niego jeszcze roboty mobilne w produkcji/magazynach i zarządzającą nimi sztuczną inteligencję, otrzyma się spójny i niemal samowystarczalny system logistyczny, który poradzi sobie ze wszystkimi procesami we właściwym czasie.