Do góry

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie – na czym polegają i jak można je usprawnić?

Przepływ materiałów to uniwersalny proces zachodzący w każdej firmie, niezależnie od branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo. Aby mógł przebiegać sprawnie, konieczne jest zaplanowanie i wykonanie wielu różnych czynności, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy. Takie ciągi działań określane są właśnie jako procesy logistyczne. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, czym jest taki proces, opowiemy, jak wygląda oraz podpowiemy, co zrobić, aby go skutecznie usprawnić.

Co to jest proces logistyczny?

Proces logistyczny jest definiowany jako związany z przepływem materiałów, uporządkowany łańcuch operacji wykonywanych od chwili pozyskania surowców, do momentu dostarczenia gotowego towaru do rąk klienta. W dużym uproszeniu polega więc na dbaniu o to, aby na każdym etapie produkcji, magazynowania i obrotu towarami wszystkie niezbędne materiały docierały we właściwej ilości w odpowiednie miejsce. Wydaje się proste, prawda? Niestety to tylko pozory – zaplanowanie i skuteczne wykonanie procesów logistycznych wymaga stworzenia i utrzymywania w sprawności skomplikowanego systemu, na który składa się mniejsze podsystemy takie jak:

 • zaopatrzenie;
 • produkcja;
 • magazynowanie;
 • transport (wewnętrzny i zewnętrzny);
 • zbyt.

Etapy procesu logistycznego w firmie

Dokładny przebieg procesów logistycznych będzie uzależniony od branży i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Jednak ogólne założenia zawsze pozostają takie same – poszczególne etapy pracy muszą łączyć się ze sobą w logiczną i spójną całość.

Dlatego też w logistyce najważniejszą rzeczą jest odpowiednia kolejność działań – każde z nich musi mieć swoje określone miejsce w łańcuchu, aby możliwe było skuteczne dążenie do realizacji celów przedsiębiorstwa. Braki w jednej dziedzinie (np. przepływie materiałów wewnątrz firmy czy magazynowaniu towarów) będą odczuwalne w każdej następującej po niej. Właśnie dlatego konieczne jest skrupulatne planowanie działań logistycznych. Optymalna logistyka to fundament każdego dobrze prosperującego przedsiębiorstwa.

Przykładowo, proces logistyczny może składać się z następujących etapów:

 1. Transport towarów od producentów;
 2. Przyjmowanie towarów;
 3. Magazynowanie produktów/towarów;
 4. Planowanie zapasów i zarządzanie nimi;
 5. Gospodarka opakowaniami;
 6. Pakowanie;
 7. Obsługa klientów;
 8. Planowanie dostaw do klientów;
 9. Wydawanie sprzedanych towarów z magazynu.
Koncept Współzależności Procesów Logistycznych

Jak przebiega planowanie procesów logistycznych?

Bez względu na to, jaki system logistyczny ma powstać, do optymalnego planowania logistycznego można wykorzystać jedną z dwóch metod – zatrudnić wyspecjalizowaną firmę lub zainwestować w nowoczesny system informatyczny.

Pierwsza opcja jest na pewno wygodniejsza – przedsiębiorstwo otrzyma skutecznie zaplanowane procesy logistyczne bez angażowania w to własnego personelu. Trzeba się jednak liczyć z wysokimi kosztami takiej usługi i ewentualnymi dopłatami za modyfikację planu wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

Kupując system informatyczny ma się pełną kontrolę nad procesem planowania logistyki firmy – dobrze skonfigurowana aplikacja pozwoli w prosty sposób zidentyfikować zadania podlegające planowaniu, określić cele i problemy wymagające rozwiązania, monitorować stan zapasów oraz identyfikować zasoby konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu. Często jest to wydatek jednorazowy.Podczas planowania procesów logistycznych należy pamiętać, że każdy z nich jest tak samo ważny dla osiągnięcia celu. Oznacza to, że przygotowanie sprawnego systemu logistycznego wymaga dopracowania każdego elementu – przykładowo, idealnie dopięte procesy logistyczne w magazynie nie wystarczą, jeśli kuleje transport surowców czy towar dociera do klientów z opóźnieniem. Każdy proces wchodzący w skład łańcucha operacji logistycznych powinien więc być przygotowany z należytą starannością.

Nowoczesne technologie w logistyce

Ostatnie lata przyniosły ze sobą dynamiczny rozwój robotyki i sztucznej inteligencji. Dzięki temu możliwe stało się wprowadzenie automatyzacji na szeroką skalę i rozwinął się światowy trend tzw. logistyki 4.0. Właściwie każdy nowoczesny proces logistyczny opiera się właśnie na sztucznej inteligencji – to kluczowy element związany z przepływem materiałów i produktów wewnątrz firmy. W skład systemu opartego na sztucznej inteligencji wchodzą:

Rozwiązanie to pozwala na swobodny przepływ informacji i elastyczne dostosowanie działań do potrzeb danej firmy. Wprowadzenie inteligentnych maszyn do logistyki i produkcji nie tylko usprawni procesy wykorzystujące do tej pory mało efektywne technologie, ale też pozwoli wyeliminować problem niedoboru personelu. Maszyny te mogą bowiem przejąć zdecydowaną większość zadań związanych z transportem, przygotowywaniem, magazynowaniem i wysyłką produktów, dzięki czemu przedsiębiorstwo nie będzie musiało przejmować się brakami w kadrze tzw. niebieskich kołnierzyków.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne wpływają nie tylko na szybkość realizacji zadań, ale też są skutecznym sposobem na podniesienie i ujednolicenie jakości oferowanych produktów oraz pozwalają na wyraźne obniżenie kosztów produkcji i transportu wewnątrzzakładowego. Przykładowo, taśma produkcyjna obsługiwana wyłącznie przez roboty nie wymaga do prawidłowego działania oświetlenia i może pracować właściwie bez przerw 24/7.

autonomiczne wózki transportowe

Usprawnij swoją logistykę z praktycznymi rozwiązaniami VersaBox

Nasza firma oferuje zaawansowane technologicznie roboty AGV/AMR oraz łatwe w obsłudze oprogramowanie do tworzenia i zarządzania wirtualną fabryką (Przeczytaj, czym są autonomiczne roboty mobilne). Dzięki nim możesz nawet w pełni zautomatyzować wydawnictwo produktów, zarządzanie przestrzenią magazynową i stanem zapasów, transport materiałów w obrębie zakładu produkcyjnego oraz inne wewnętrzne procesy logistyczne. To praktyczne rozwiązania pozwalające na usprawnienie działalności firmy i przepływu dóbr. Warto też pamiętać, że decydując się na nie uzyskasz wsparcie w procesach logistycznych w bardzo krótkim czasie – nasze roboty są gotowe do pracy już po kilku godzinach od wyjęcia z pudełka, a do ich wstępnej konfiguracji wystarczy smartfon. Oferujemy także pełne wsparcie we wdrażaniu naszych urządzeń i oprogramowania.

Procesy logistyczne – podsumowanie

Ogólnie rzecz ujmując, proces logistyczny to łańcuch operacji związanych z przepływem materiałów w firmie od wytworzenia towaru do momentu dostarczenia go do klienta. Sprawność realizacji tych działań zależy od jakości przygotowanych planów – właściwy przebieg procesów logistycznych jest. od nich całkowicie uzależniony. Na szczęście można uprościć sobie planowanie i realizację celów logistycznych, stosując nowoczesne technologie. Już prosty system do obsługi magazynów może wiele dać – jeśli doda się do niego jeszcze roboty i zarządzającą nimi sztuczną inteligencję, otrzyma się spójny i niemal samowystarczalny system logistyczny.