Scroll to top

INTELIGENTNA INTRALOGISTYKA

This post is also available in: English (angielski)

WIZJA TRANSFORMACJI CYFROWEJ W PRZEMYŚLE - INTRALOGISTYKA 4.0

CYFROWA FABRYKA

Przemysł na świecie od dziesięcioleci jest liderem w zakresie rozwiązań cyfrowych: robotów przemysłowych, urządzeń sterowanych komputerowo, systemów informatycznego zarządzania (MIS). Proces ten stale postępuje i staje się bardziej radykalny – „cyfrowe tsunami” przekształca całe branże. Wizja „fabryki przyszłości” obejmuje kilka kluczowych koncepcji.

INTELIGENTNE MASZYNY
INTELIGENTNE MASZYNY

Połączenie automatyzacji zadań, autonomii i elastyczności w celu wypełnienia określonych czynności dla ludzi wymagających dokładności, powtarzalności, wytrzymałości i zdolności adaptacji do zmieniającego się środowiska.

INTELIGENTNE OPERACJE
INTELIGENTNE OPERACJE

Dane wykorzystywane do budowy symulatorów i rozwiązań do analizy predykcyjnej (np. Digital Twins) w celu poprawy wydajności i szybkości działania lub wprowadzenia nowych modeli operacyjnych.

INTELIGENTNE PROCESY
INTELIGENTNE PROCESY

Dane generowane przez inteligentne maszyny prowadzą do bardziej inteligentnych, elastycznych procesów, szybszych cykli biznesowych i szybszej reakcji kierownictwa na ważne zdarzenia.

INTRALOGISTYKA
INTRALOGISTYKA

Obszar obejmujący wewnętrzne przetwarzanie materiałów, komponentów i powiązanych informacji - jest znaczącą częścią przemysłowego łańcucha wartości, w którym operacje muszą ulec zmianie z powodu niedoborów siły roboczej, zagrożeń operacyjnych i często przestarzałej, nieefektywnej technologii.

0
Ponad 65% projektów robotyki usług komercyjnych
osiągnął zwrot w ciągu dwóch lat.

IDC Industry Spotlight.

0
Ponad 70% komercyjnych wdrożeń robotyki przemysłowej
przyniosło dwucyfrowy zwrot z inwestycji

IDC Industry Spotlight.

PRZESŁANKI ZA INTELIGENTNĄ INTRALOGISTYKĄ

Intralogistyka jest istotną częścią łańcucha wartości w przemyśle, na którą wpływają niedobory siły roboczej, zagrożenia operacyjne i przestarzała, nieefektywna technologia. Automatyzacja intralogistyki musi być wydajna, ale także elastyczna. Personalizacja produktów i nieprzewidywalne wahania wielkości produkcji stają się ważnymi aspektami nowoczesnej produkcji, które stanowią wyzwanie dla tradycyjnych rozwiązań intralogistycznych.

KLUCZOWE CZYNNIKI

EFEKTYWOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI AMR

Kluczową zdolnością biznesową inteligentnej intralogistyki (INTRALOGISTYKI 4.0) jest szybkie i tanie wprowadzanie zmian w przepływie materiałów. Pozwala to uelastycznić  procesy produkcyjne lub magazynowe Oczywiście elastyczność nie może zagrażać podstawowej produktywności operacji i jej opłacalności. W produkcji i magazynowaniu najbardziej dojrzałą technologią jest ta, która zapewnia tę możliwość – są autonomiczne roboty mobilne (AMR), najbardziej zaawansowany segment pojazdów AGV (Automated Guided Vehicles).

NIEZAWODNA AUTONOMIA

Jest to zdolność do wykonywania zadań intralogistycznych (odbiór, transport, przekazanie materiałów, komponentów i towarów) bez interwencji człowieka lub „twardej” infrastruktury nawigacyjnej związanej z procesem. Inteligencja ludzka stwarza korzyści, gdy jest stosowana do optymalizacji procesów, a nie do wykonywania przyziemnych zadań związanych z transportem materiału. Wymóg „zerowej infrastruktury” jest kolejnym ważnym czynnikiem umożliwiającym elastyczność procesu. Autonomiczne jednostki, które są w pełni samodzielne w realizacji zleceń transportowych, mogą dostosowywać się do zmian w procesach intralogistycznych w czasie rzeczywistym, bez konieczności kosztownej i czasochłonnej rekonfiguracji radiolatarni, linii naprowadzających itp. W środowisku przemysłowym podstawowy wymóg tej zdolności to niezawodne działanie. Nie wystarczy, że autonomia działa „przez większość czasu”. Z punktu widzenia procesu nadrzędnego (zarządzanie produkcją lub magazynem) niezawodność i wydajność inteligentnego rozwiązania intralogistycznego musi odpowiadać niezawodności wszystkich innych rozwiązań automatyzacji procesów.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE

Hala produkcyjna to środowisko, w którym funkcjonuje wielu uczestników codziennego ruchu, którego układy i wzorce ulegają ciągłym zmianom. Autonomiczne roboty muszą dobrze radzić sobie z nieprzewidywalnym zachowaniem innych uczestników ruchu, umożliwiając niezakłócone wykonywanie operacji produkcyjnych. Muszą także zapewniać bezkompromisową zgodność z normami przemysłowymi dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Wreszcie – jak każde rozwiązanie cyfrowe – SMART INTRALOGISTICS wymaga dojrzałego podejścia do cyberbezpieczeństwa we wdrożeniach i operacjach.

PRZEWIDYWALNA WYDAJNOŚĆ

Jest to zdolność do symulowania i przewidywania kluczowych aspektów wydajności procesów intralogistycznych (takich jak przepustowość, czasy cykli, wykorzystanie zasobów, zużycie energii) bez kosztownych i potencjalnie uciążliwych eksperymentów na rzeczywistej hali produkcyjnej. Zdolność ta jest kluczem do uzyskania trwałych korzyści z inwestycji w rozwiązanie SMART INTRALOGISTICS oparte na robotach AMR.

MODUŁOWOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ

Naprawdę skuteczne rozwiązanie SMART INTRALOGISTICS wymaga czegoś więcej niż tylko wdrożenia inteligentnych robotów. Podstawowe elementy rozwiązania obejmują oprogramowanie do koordynacji floty AMR (Mulit Robotic System – MRS), środowisko symulacyjne oraz bezproblemową integrację z systemami zarządzającymi operacjami produkcyjnymi (MES / WMS / ERP). Dobrze zaprojektowana platforma SMART INTRALOGISTICS umożliwia kierownikom fabryk postrzeganie logistyki wewnętrznej jako elementu procesu „Plug-N-Play” w ich operacjach produkcyjnych. Taka zdolność upraszcza zarządzanie i zwiększa potencjał organizacji w zakresie kompleksowej transformacji cyfrowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Na temat korzyści z inteligentnej intralogistyki

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Jak to się robi w VersaBox? Kompleksowe wdrożenie robotów AMR
Paweł Oziębło
Posted by Paweł Oziębło
1 grudnia, 2020

Jak to się robi w VersaBox? Kompleksowe wdrożenie robotów AMR

System stworzony przez VersaBox oferuje klientom kompleksowe rozwiązanie intralogistyczne. Rozwiązanie jest elastyczne i kompletne.

Read More
Roboty AMR działają zespołowo, czyli jak symulacja wspiera procesy intralogistyczne
Paweł Oziębło
Posted by Paweł Oziębło
30 listopada, 2020

Roboty AMR działają zespołowo, czyli jak symulacja wspiera procesy intralogistyczne

Flota VERSABOTów jest zespołem autonomicznych, cyfrowych współpracowników, zarządzanych przez centralny system.

Read More
Personalizacja w przemyśle motoryzacyjnym z udziałem AMR
Mateusz Wiśniowski
Posted by Mateusz Wiśniowski
14 listopada, 2020

Personalizacja w przemyśle motoryzacyjnym z udziałem AMR

Wdrożenie robotów AMR nie wymaga inwestowania w infrastrukturę. Wystarczy miejsce na stacje ładowania i postoju, zakup odpowiednich wózków oraz przystosowanie stanowisk poboru czy odkładania ładunków.

Read More
Autonomiczne roboty mobilne w intralogistyce. Trendy i możliwości zastosowań
admin
Posted by admin
7 listopada, 2020

Autonomiczne roboty mobilne w intralogistyce. Trendy i możliwości zastosowań

This post is also available in: English (angielski)Kiedy mówimy...

Read More
Bezpieczeństwo epidemiczne a robotyzacja
Mateusz Wiśniowski
Posted by Mateusz Wiśniowski
21 października, 2020

Bezpieczeństwo epidemiczne a robotyzacja

Pandemia COVID-19 wymusiła zmiany w przemyśle, które przełożyły się bezpośrednio na zainteresowanie automatyzacją i robotyzacją.

Read More
Intralogistyka "Data Driven"
Paweł Oziębło
Posted by Paweł Oziębło
29 września, 2020

Intralogistyka "Data Driven"

Zarządzanie procesami biznesowymi oparte na analizie danych.

Read More
Load MoreLoading
We use cookies to give you the best experience.