Do góry

SPRZĘG STAŁY

Sprzęg stały służy do holowania narzędzi, takich jak wózki i wózki, które aktywnie wykonują operacje podnoszenia i zwalniania. Zapewnia standardowy interfejs narzędziowy między robotem a jego narzędziem – zestaw napięć zasilania, sygnałów bezpieczeństwa i magistrali komunikacyjnej. Standard Tool API umożliwia systemowi TRUE AUTONOMY sterującemu pracą robota sterowanie czynnościami wykonywanymi przez narzędzie połączone za pomocą sprzęgu.

This post is also available in: English (angielski)

PRZYKŁADOWE PROCESY I ZASTOSOWANIA

Sprawdź przykłady procesów i przypadków użycia obsługiwanych przez sprzęg stały.

VERSABOT ze sprzęgiem stałym służącym do holowania wózka mechanicznego przenoszącego wieszaki między gniazdami produkcyjnymi (obsługiwanymi przez system monorail) do prac spawalniczych, malarskich i wykończeniowych. Odbiór i dostawa są w pełni zautomatyzowane, ponieważ sygnały są wymieniane między VERSABOTem, wózkiem „dolly” i urządzeniami w gniazdach produkcyjnych.

VERSABOT ze sprzęgiem stałym służącym do holowania specjalistycznego wózka do współpracy z przenośnikiem rolkowym przy ciężkich paletach. Wózek używany do transportu palet jest wyposażony w zmotoryzowane rolki, a sygnały sterujące służą do synchronizacji czynności pobierania i zdejmowania palet między VERSABOTem a przenośnikiem.

VERSABOT ze sprzęgiem stałym obsługuje specjalistyczny wózek do wymiany palet z rolkowymi liniami transportowymi. Wymiana sygnałów pozwala na precyzyjne procesy dokowania.

Skontaktuj się z VersaBox w celu uzyskania szczegółowych informacji i zapytań.

INNE PRODUKTY

AUTONOMY@WORK

VIRTUAL FACTORY

VERSABOT 500

VERSABOT 1500

SPRZĘG AUTOMATYCZNY

PODNOŚNIK LIFT

SPRZĘG STAŁY

SYSTEMY ŁADOWANIA