Do góry

Nasi Klienci o VERSABOTach

Ten wpis jest dostępny również w wersji: ENG

Uproszczenie dla wszystkich zapewnią AGV (Automated Guided Vehicles)

W ostatnim czasie na wszystkie sposoby odmieniane jest pojęcie automatyzacji produkcji, która ma usprawnić pracę manualną. Ja na tym tle wyglądamy my? Martin Slabý, specjalista działu Manufacturing Engineering FAURECIA, przedstawia projekt AGV – Automated Guided Vehicles.

Projekt AGV wystartował w naszym zakładzie na początku ubiegłego roku pod kierownictwem naszych byłych kolegów, Daniela Pešla i Jakuba Dostála. Celem jest automatyzacja przepływu wyrobów pomiędzy maszynami spawającymi, lakiernią, a liniami montażowymi. Główną
korzyścią jest zastąpienie ciężkiej pracy fizycznej pracą maszyn i podniesienie efektywności.

Technologia AVG była wybierana spośród dwóch zasadniczych typów rozwiązań związanych z ich sposobem nawigacji. Pierwszy typ to nawigacja wykorzystująca paski magnetyczne, drugi to nawigacja wykorzystująca sensory optyczne, skanujące otoczenie. Dla naszego zakładu wybraliśmy drugie z tych rozwiązań z powodu dużej intensywności ruchu co rodzi ryzyko szybkiego uszkodzenia pasków magnetycznych. Drugim powodem była możliwość pokonywania dynamicznych przeszkód. Po wybraniu odpowiedniej technologii i jej dostawcy rozpoczęliśmy fazę testów, podzieloną na 4 różne obszary (triale) obejmujące inspekcję kwestii bezpieczeństwa przeprowadzoną przez niezależny podmiot. Kiedy z sukcesem zakończyliśmy fazę testów nasz dostawca przekazał nam pierwsze urządzenie AGV, które początkowo funkcjonowało pod ścisłym nadzorem kierownika projektu, który rejestrował wszelkie mankamenty i usterki, które musiały zostać usunięte przez producenta.

Technologia AGV jest dla nas stosunkowo nowa, ma oczywiście swoje kaprysy, które wymagają zrozumienia, aby zapewnić jej prawidłowe i efektywne funkcjonowanie w naszym zakładzie. Uzyskanie pożądanej funkcjonalności wymagało dostosowania wielu kwestii, optymalizację layoutu, dostosowania pętli urządzeń spawalniczych i lakierni, procedur logistycznych, usunięcia szczelin podłogi itp. Wiele modyfikacji jest jeszcze przed nami.

Działający obecnie AGV wozi zespawane ramy projektów UKL, VW120 Up MSP do lakierni. W przyszłości AGV będą wozić również puste “wieszaki” z lakierni i linii montażowych. Realizacja tych planów wymaga realizacji kolejnego projektu – Fleet Management, który będzie niezbędnym elementem dla poprawnego funkcjonowania tych operacji.

Projektowi dotąd towarzyszyły przestoje. Największy wiązał się z oczekiwaniem na zatwierdzenie inwestycji, co wymagało sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, kalkulacji zapotrzebowania i zwrotu z inwestycji, wyboru metody finansowania, opracowania planu projektu itd. Pierwsza część inwestycji zakładająca wdrożenie 3 AGV i dostosowania
wewnętrznej infrastruktury została już zatwierdzona i możemy podejmować kolejne kroki dla skutecznej implementacji tego projektu.

Pierwszy AGV obsługiwał dotąd jedynie 6 maszyn. Aktualnie udało nam się rozszerzyć zakres jego pracy na kolejne 6. Wraz z tym rozszerzeniem dokonaliśmy też migracji całej komunikacji pomiędzy liniami produkcyjnymi i AGV do wewnętrznej sieci WiFi. Kolejnym krokiem będzie implementacja drugiego AGV, który zapewni transport zespawanych ram i slidów projektu VW379/326 do lakierni.

Wraz z tym działaniem będą również realizowane aktualizacje oprogramowania eliminujące błędy i przyspieszające dokowanie AGV. Warunkiem udanego wdrożenia AGV jest współpraca wszystkich działów w ramach całego zakładu. Z tego powodu pragnę podziękować kolegom z działów ME, logistyki, utrzymania ruchu, IT, HSE, FES, kontrolingu i UAP za wsparcie dla tego projektu. Pragnę też podziękować wszystkim operatorom za ich cierpliwość i życzliwość przy wdrożeniu i eksploatacji AGV.

ILE ICH BĘDZIE?

Na razie planujemy działanie 6 AGV dla przewozu spawanych ramach pomiędzy spawalnią i lakiernią, oraz transportu pustych wieszaków z montażu na spawalnię oraz z lakierni na montaż.

CZY MOGĘ ZOSTAĆ PRZEZ “TO” POTRĄCONY?

Nie, nie będziesz potrącony. AGV zaopatrzony jest w mechanizmy, które rozpoznają przeszkody i w razie konieczności zatrzymują AGV.

JAK SZYBKO JEŻDŻĄ?

Szybkość wynika z wymagań bezpieczeństwa. W przypadku, kiedy AGV jedzie na wprost i nie ma przed sobą przeszkód porusza się z prędkością 0,8 m/s. Przy omijaniu przeszkód, zakręcaniu i parkowaniu szybkość ograniczona jest do 0,3 m/s.

(Martin Slabý, ME FAURECIA)