Do góry

Na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Zarząd VersaBox S.A. bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia „WDX” S.A. z VersaBox S.A. w następującym brzmieniu: