Scroll to top

AUTONOMY@WORK

AUTONOMY@WORK™ to platforma dla menedżerów procesów i osób zarządzających flotą robotów AMR. Oferuje zaawansowane, przyjazne dla użytkownika funkcje wspierające projektowanie, symulację, realizację i monitorowanie procesów intralogistycznych w halach produkcyjnych i magazynowych.

This post is also available in: English (angielski)

Implementing Smart Intralogistics takes more than deploying mobile robots. Even as advanced autonomous devices as versabots, equipped with TRUE AUTONOMY navigational AI, need to be coordinated and aligned with the master process (manufacturing or warehousing) which they are to support. Navigate this page to explore key functional areas of the platform, and get an overview of the structure of implementation process.

KLUCZOWE FUNKCJE

MAPOWANIE OTOCZENIA

Mapa otoczenie wykorzystywana przez VERSABOTy jest też przez nie tworzona w czasie szczegółowego projektowania systemu. Może być również wykorzystywana przez moduł VIRTUAL FACTORY do doskonalenia procesów poprzez symulację, zastępując inicjalne layouty środowiska wczytywane z danych CAD lub innych cyfrowych form layoutu.

PROJEKTOWANIE PROCESÓW

AUTONOMY@WORK oferuje użytkownikom zaawansowane narzędzia do wizualnego projektowania procesów i oceny różnych scenariuszy procesów za pomocą narzędzia symulacyjnego VIRTUAL FACTORY. Pozwala to menedżerom procesów na osiągnięcie optymalnej wydajności procesów intralogistycznych, zanim zostanie on wdrożony w rzeczywistej hali produkcyjnej.

REALIZACJA PROCESÓW

Struktura procesu intralogistycznego przechowywana w repozytorium realizowana jest przez VERSABOTy – autonomczne roboty mobilne (AMR) dostarczane przez VersaBox w miarę pojawiania się w procesie zadań zlecanych przez systemy (MES / WMS) lub ludzi. Koordynacją ich pracy zajmuje się Process Execution Engine – w pełni automatyczny komponent platformy AUTONOMY@WORK, działający w czasie rzeczywistym.

STEROWANIE PROCESEM

Process Execution Engine gromadzi w czasie rzeczywistym strumienie danych reprezentujące zdarzenia istotne dla procesu intralogistycznego, takie jak zlecenia transportowe z procesów głównych (produkcja, zarządzanie magazynem), dane o lokalizacji i statusie z VERSABOTów, postęp zleceń transportowych itp.

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI PROCESU

AUTONOMY@WORK udostępnia Menedżerom Procesów i Kierownikom Floty funkcje do zarządzania konfiguracją systemu intralogistycznego oraz wspiera konserwację i zarządzanie cyklem życia aktywów (VERSABOTy, narzędzia, stacje dokujące, stacje ładowania itp.).

Wdrażanie w modelu Data Driven

WDRAŻANIE AUTONOMY@WORK

Platforma VERSABOX umożliwia unikalny, zwinny, oparty na danych proces wdrażania inteligentnej intralogistyki. Kluczem do szybkiego osiągnięcia wyników biznesowych są możliwości symulacji oferowane przez VIRTUAL FACTORY, doskonałość nawigacyjna zapewniana przez TRUE AUTONOMY oraz otwarte API umożliwiające bezpieczną i bezproblemową integrację z procesem nadrzędnym.

ZAPOZNAJ SIĘ Z 5 KROKAMI WDROŻENIA

lub przeczytaj dokument White Paper na temat wdrażania inteligentnej intralogistyki

DEFINIOWANIE

Proces wdrożenia Data Driven rozpoczyna się od przygotowania realistycznej symulacji nowego procesu logistycznego. Proces ten jest obsługiwany przez narzędzia symulacyjne i analityczne VersaBox DIGITAL FACTORY ™. Opracowanie i analiza scenariusza z dziesiątkami VERSABOTÓW i pojedynczym planem piętra od podstaw zajmuje przeszkolonemu użytkownikowi mniej niż kilka dni.

DOSTARCZANIE

Składniki oprogramowania platformy AUTONOMY@WORK są instalowane i konfigurowane, a repozytorium procesów jest zapełniane definicją procesu opracowaną na etapie definiowania. Po dostarczeniu sprzętu ta definicja procesu jest uzupełniana o aktualną konfigurację VERSABOTS i mapowanie instalacji.

INTEGRACJA

Aby włączyć proces do głównego procesu produkcyjnego lub zarządzania magazynem, wszystkie interfejsy oprogramowania i sprzętu muszą zostać połączone i przetestowane. Integrację oprogramowania uzyskuje się za pomocą otwartego API AUTONOMY@WORK (Application Programming Interface). API służy do synchronizacji robotów z komponentami PLC automatycznych regałów, systemów ``monorail`` lub systemów transportu rolkowego.

START

Przejrzyj, zainicjuj i uruchom nowy, inteligentny proces intralogistyki.

OCENA

Versaboty to maszyny do zbierania danych. Umożliwia to kierownikom procesów ocenę rzeczywistych wskaźników procesu i ulepszanie procesów za pomocą VIRTUAL FACTORY™. Wszelkie zmiany wskaźników odzwierciedlające ewolucję operacji produkcyjnych lub magazynowych można wykorzystać w VIRTUAL FACTORY™ do przemodelowania i doskonalenia procesów.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ ...

Jak to się robi w VersaBox? Kompleksowe wdrożenie robotów AMR
Paweł Oziębło
Posted by Paweł Oziębło
1 grudnia, 2020

Jak to się robi w VersaBox? Kompleksowe wdrożenie robotów AMR

System stworzony przez VersaBox oferuje klientom kompleksowe rozwiązanie intralogistyczne. Rozwiązanie jest elastyczne i kompletne.

Read More
Roboty AMR działają zespołowo, czyli jak symulacja wspiera procesy intralogistyczne
Paweł Oziębło
Posted by Paweł Oziębło
30 listopada, 2020

Roboty AMR działają zespołowo, czyli jak symulacja wspiera procesy intralogistyczne

Flota VERSABOTów jest zespołem autonomicznych, cyfrowych współpracowników, zarządzanych przez centralny system.

Read More
5 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na zakup robota AMR
Rafał Jagielski
Posted by Rafał Jagielski
27 listopada, 2020

5 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na zakup robota AMR

Wdrożenie autonomicznego robota przynosi wymierne korzyści. Ich skala jest ściśle powiązana z typem zadań, jakie będzie realizował AMR.

Read More

INNE PRODUKTY

AUTONOMY@WORK

VIRTUAL FACTORY

VERSABOT 500

VERSABOT 1500

SPRZĘG AUTOMATYCZNY

PODNOŚNIK LIFT

SPRZĘG STAŁY

SYSTEMY ŁADOWANIA

We use cookies to give you the best experience.