Do góry

AUTONOMY@WORK

AUTONOMY@WORK™ to platforma dla menedżerów procesów i osób zarządzających flotą robotów AMR. Oferuje zaawansowane, przyjazne dla użytkownika funkcje wspierające projektowanie, symulację, realizację i monitorowanie procesów intralogistycznych w halach produkcyjnych i magazynowych.

  Ten wpis jest dostępny również w wersji: ENG DE

  AUTONOMY @ WORK przekształca flotę versabotów w niestrudzony, wydajny zespół „cyfrowych pracowników”. Zespół bezpośrednio wykonujący zlecenia z systemów WMS / MES. Zarządzany przez „cyfrowego menedżera”. Aby ludzie mogli skupić się na doskonaleniu działania fabryki lub magazynu. Na tej stronie, poznasz kluczowe obszary funkcjonalne platformy i przegląd strukturę procesu wdrażania systemu transportowego opartego o roboty AMR.

  GŁÓWNE FUNKCJE

  MAPOWANIE OTOCZENIA

  Mapa otoczenie wykorzystywana przez VERSABOTy jest też przez nie tworzona w czasie szczegółowego projektowania systemu. Może być również wykorzystywana przez moduł VIRTUAL FACTORY do doskonalenia procesów poprzez symulację, zastępując inicjalne layouty środowiska wczytywane z danych CAD lub innych cyfrowych form layoutu.

  PROJEKTOWANIE PROCESÓW

  AUTONOMY@WORK oferuje użytkownikom zaawansowane narzędzia do wizualnego projektowania procesów i oceny różnych scenariuszy procesów za pomocą narzędzia symulacyjnego VIRTUAL FACTORY. Pozwala to menedżerom procesów na osiągnięcie optymalnej wydajności procesów intralogistycznych, zanim zostanie on wdrożony w rzeczywistej hali produkcyjnej.

  REALIZACJA PROCESÓW

  Struktura procesu intralogistycznego przechowywana w repozytorium realizowana jest przez VERSABOTy – autonomczne roboty mobilne (AMR) dostarczane przez VersaBox w miarę pojawiania się w procesie zadań zlecanych przez systemy (MES / WMS) lub ludzi. Koordynacją ich pracy zajmuje się Process Execution Engine – w pełni automatyczny komponent platformy AUTONOMY@WORK, działający w czasie rzeczywistym.

  STEROWANIE PROCESEM

  System gromadzi w czasie rzeczywistym strumienie danych reprezentujące zdarzenia istotne dla procesu intralogistycznego, takie jak zlecenia transportowe z procesów głównych (produkcja, zarządzanie magazynem), dane o lokalizacji i statusie z VERSABOTów, postęp zleceń transportowych itp.

  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PROCESU

  AUTONOMY@WORK udostępnia Menedżerom Procesów i Kierownikom Floty funkcje do zarządzania konfiguracją systemu intralogistycznego, oraz wspiera konserwację i zarządzanie cyklem życia zasobów (VERSABOTy, narzędzia, stacje dokujące, stacje ładowania itp.)

  WDRAŻANIE AUTONOMY@WORK

  Odwzorowanie (replikacja) istniejących procesów transportowych za pomocą robotów AMR jest dość prostym zadaniem. Jednak czerpanie prawdziwych korzyści ze Smart Intralogistics wymaga czegoś więcej niż tylko replikacji istniejących procesów. Nawet tak zaawansowane autonomiczne urządzenia jak versaboty, wyposażone w nawigacyjną sztuczną inteligencję TRUE AUTONOMY, zapewniają optymalną wartość, gdy są skoordynowane i dostosowane do głównego procesu (produkcji lub magazynowania), który mają wspierać. Korzystaj zarówno z naszych narzędzi jak i dobrych praktyk, aby skutecznie wdrożyć AMR.

  Platforma VERSABOX umożliwia unikalny, zwinny, oparty na danych proces wdrażania inteligentnej intralogistyki. Kluczem do szybkiego osiągnięcia wyników biznesowych są możliwości symulacji oferowane przez VIRTUAL FACTORY, doskonałość nawigacyjna zapewniana przez TRUE AUTONOMY oraz otwarte API umożliwiające bezpieczną i bezproblemową integrację z procesem nadrzędnym.

  POZNAJ 5 KROKÓW WDROŻENIA

  Lub skorzystaj z raportu White Paper na temat wdrażania inteligentnej intralogistyki

  1. DEFINIOWANIE

  Proces wdrożenia Data Driven rozpoczyna się od przygotowania realistycznej symulacji nowego procesu logistycznego. Proces ten jest obsługiwany przez narzędzia symulacyjne i analityczne VersaBox DIGITAL FACTORY ™. Opracowanie i analiza scenariusza z dziesiątkami VERSABOTÓW i pojedynczym planem piętra od podstaw zajmuje przeszkolonemu użytkownikowi mniej niż kilka dni.

  2. DOSTARCZANIE

  Składniki oprogramowania platformy AUTONOMY@WORK są instalowane i konfigurowane, a repozytorium procesów jest zapełniane definicją procesu opracowaną na etapie definiowania. Po dostarczeniu sprzętu ta definicja procesu jest uzupełniana o aktualną konfigurację VERSABOTS i mapowanie instalacji.

  3. INTEGRACJA

  Aby włączyć proces do głównego procesu produkcyjnego lub zarządzania magazynem, wszystkie interfejsy oprogramowania i sprzętu muszą zostać połączone i przetestowane. Integrację oprogramowania uzyskuje się za pomocą otwartego API AUTONOMY@WORK (Application Programming Interface). API służy do synchronizacji robotów z komponentami PLC automatycznych regałów, systemów „monorail„ lub systemów transportu rolkowego.

  4. START

  Przejrzyj, zainicjuj i uruchom nowy, inteligentny proces intralogistyki.

  5. OCENA

  Versaboty to maszyny do zbierania danych. Umożliwia to kierownikom procesów ocenę rzeczywistych wskaźników procesu i ulepszanie procesów za pomocą VIRTUAL FACTORY™. Wszelkie zmiany wskaźników odzwierciedlające ewolucję operacji produkcyjnych lub magazynowych można wykorzystać w VIRTUAL FACTORY™ do przemodelowania i doskonalenia procesów.

  SPRAWDŹ TEŻ ...

  INNE PRODUKTY

  AUTONOMY@WORK

  VIRTUAL FACTORY

  VERSABOT 500

  VERSABOT 1500

  PODNOŚNIK LIFT

  SPRZĘG AUTOMATYCZNY

  SPRZĘG STAŁY

  PRZENOŚNIK ROLKOWY

  PODNOŚNIK LIFT (VB1500)

  SYSTEMY ŁADOWANIA