Do góry

PROJEKT EU

 
VersaBox Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich POIR.01.01.01-00-0992/16

Tytuł projektu:

Autonomiczny system transportu, oparty na robotach mobilnych oraz uczących się algorytmach planowania i sterowania, dla procesów produkcyjnych oraz nieliniowych procesów wewnętrznej logistyki magazynowej

Cel projektu:

Optymalizacja i automatyzacja procesów intralogistycznych pozwalająca na obniżenie kosztów produkcji i redukcji problemów wynikających z braku pracowników.

Opis projektu i planowane efekty:

W ramach wstępnych prac B+R Wnioskodawca opracował prototyp robota mobilnego, który w oparciu o nowatorskie rozwiązania (w tym będące przedmiotem zgłoszenia patentowego) autonomicznie porusza się w budynkach i wśród ludzi. Testy i pokazy rozwiązania wykazały duże zainteresowanie rynku oraz konieczność przeprowadzenia dalszych badań w celu umożliwienia wdrożenia produktu odpowiadającego potrzebom użytkowników.

 

W ramach projektu VersaBox przeprowadzi badania mające na celu weryfikacji możliwości wykorzystania:

a) zaawansowanych lokalnych i funkcjonujących na poziomie pojedynczego robota algorytmów uczących się wzorców ruchowych przeszkód,
b) samouczących algorytmów do zarządzania grupą robotów na bazie informacji przekazywanych przez roboty w czasie rzeczywistym oraz algorytmów predictive maintenance.

Zbadane zostaną też możliwości wykorzystania różnych systemów wizyjnych oraz opracowanych przez VersaBox algorytmów do pozycjonowania i nawigacji z wykorzystaniem sensorów dających odwzorowanie przestrzeni w 3D.

Zaprojektowany zostanie też układ zasilania z możliwością odzysku energii hamowania.

W oparciu o opracowane rozwiązania wykonana zostanie seria prototypów robotów umożliwiająca badania i testy przemysłowe.

Projekt jest współfinansowany w ramach „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie Projekty B + R przedsiębiorstw, poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Zawarty z  Narodowym Centrum Badań i Rozowju 26.07.2017r. zgodnie z umową Nr.: POIR.01.01.01-00- 0992 / 16-00

Okres trwania projektu : 2017-05-01 – 2019-04-30
Wartość projektu: PLN 8,005,955.15
Dofinansowanie projektu z UE: PLN 5,278,453.56