Do góry

Dlaczego automatyzacja magazynu powinna zacząć się od wdrożenia AMR?

Ten wpis jest dostępny również w wersji: ENG

Artykuł w wersji EN

Automatyzacja procesów magazynowych jest jednym z tzw. „gorących” tematów w sektorze produkcji, w spedycji czy w e-commerce. Kluczowe staje się pytanie: od czego powinna zacząć się automatyzacja procesów i zarządzania magazynem? W artykule udowadniamy, że pierwszym etapem automatyzacji magazynu powinno być wdrożenie robotów klasy AMR (Autonomous Mobile Robots). Zagadnienie omówimy na przykładzie robotów VERSABOT produkowanych przez firmę VersaBox.

Aby zrozumieć, dlaczego opłaca się rozpocząć automatyzację magazynu od implementacji robotów AMR, należy przeanalizować możliwości i warunki innych rozwiązań.

 

 

Jakie procesy magazynowe można zautomatyzować?

Automatyzacja magazynu jest zagadnieniem bardzo pojemnym znaczeniowo. Najczęściej obejmuje wybrane procesy, np. kompletowanie zamówień, transport poziomy lub składowanie towarów na wysokich regałach. Drugi biegun automatyzacji procesów magazynowych reprezentują w pełni zautomatyzowane przestrzenie magazynowe, które są kompletnym, bezobsługowym systemem do przyjmowania towarów i wydawania skompletowanych zamówień. W pełni automatyczne magazyny mają wiele zalet oraz jedną podstawową wadę: koszty inwestycji. Pierwsze pilotażowe projekty autonomicznych magazynów już działają. Jednak realizują je giganci, dysponujący olbrzymimi funduszami, m.in. Amazon i chiński potentat sprzedażowy JD.com.

Aby kompletna automatyzacja procesów magazynowych stała się faktem, konieczne jest zbudowanie magazynu od zera. Modernizacja już istniejących obiektów zazwyczaj nie ma ekonomicznego sensu. Oznaczałoby to nie tylko niezwykle wysokie koszty, ale też wyłączenie magazynu z użytkowania na wiele miesięcy. A to oznacza kolejne wydatki.

Alternatywą do całkowitej automatyzacji jest oddanie we władanie inteligentnych maszyn wybranych procesów magazynowych. Spośród trzech wymienionych wyżej, automatyczne składowanie i kompletacja zamówień wymagają montażu bardzo kosztownych robotów przemysłowych. W przypadku składowania będą to np. układnice palet, a w procesie kompletacji można wykorzystać pętle obiegu towarów zestawione z przenośników taśmowych i rolkowych. Są to rozwiązania skuteczne, lecz niezwykle mało elastyczne, a w efekcie drogie w eksploatacji. Zmiana przepływu towarów pomiędzy różnymi strefami magazynu wymaga pracochłonnego i drogiego procesu przezbrajania przenośników. Jeszcze bardziej kosztochłonne jest zastosowanie układnic ładunków paletowych. Oba rozwiązania wykluczają równoległe używanie w tej samej przestrzeni wózków widłowych i pracę ludzi.

Już pobieżny przegląd możliwości przepływu ładunków wewnątrz magazynu wyraźnie wskazuje na fakt, że automatyzacja jest trudna i droga. Obniżenie kosztów i związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego wymaga zastosowania rozwiązań o większej elastyczności.

 

Zalety automatyzacji magazynu przy użyciu AMR

W przeciwieństwie do automatycznych systemów składowania i kompletacji, transport wewnętrzny ma nie tylko duży, ale też relatywnie łatwy do wykorzystania potencjał optymalizacyjny. Lista kluczowych zalet automatyzacji procesów intralogistycznych z użyciem robotów AMR VERSABOT, w zestawieniu z innymi możliwościami automatyzacji, jest bardzo atrakcyjna:

  • niski próg wejścia – w zestawieniu z innymi robotami przemysłowymi i systemami automatyzacji magazynów, wdrożenie robotów VERSABOT jest relatywnie tanie – dodatkowo roboty AMR są tanie w eksploatacji, a system zarządzania flotą opracowany przez VersaBox pozwala na łatwą optymalizację transportu wewnętrznego;
  • brak ingerencji w infrastrukturę – wdrożenie robotów VERSABOT nie wymaga dużej ingerencji w infrastrukturę magazynu: nie potrzebują one fizycznych znaczników do nawigacji, nie potrzebują znaczących zmian w layoucie magazynu – VERSABOTY można implementować nie tylko w nowych, ale równie łatwo w już istniejących magazynach;
  • łatwość skalowania – wdrożenie można rozpocząć nawet od jednego robota, a następnie poszerzać flotę o dowolną liczbę robotów,
  • realna elastyczność – przebudowa systemu intralogistycznego, który opiera się na pracy robotów AMR, polega na przeprogramowaniu ścieżek, co można zrobić szybko i praktycznie bezkosztowo – podobna zmiana w przypadku przenośników przemysłowych jest nie tylko droga, ale też wymaga czasu na fizyczne przemieszczenie, ponowne połączenie i przetestowanie przenośników, a często także na zamówienie nowych elementów;
  • łatwe dostosowanie do środowiska pracy – z jednej strony oznacza możliwość pracy VERSABOTÓW w jednej przestrzeni z ludźmi i innymi maszynami, a z drugiej strony system zarządzania flotą łatwo integruje się z wykorzystywanym w magazynach oprogramowaniem.

 

 

dwa samojezdne wózki transportowe AGV / AMR przewożące części karoserii samochodowych

 

Szybki zwrot z inwestycji

W związku z niskim progiem wejścia i dużym potencjałem optymalizacji kosztów, inwestycja we wdrożenie robotów VERSABOT może zwrócić się już po 1-2 latach. W przypadku robotów AMR działa bardzo mocno efekt skali: im większą flotę wdrażamy, tym lepsze efekty możemy uzyskać.

Siła rozwiązań proponowanych przez VersaBox wynika z synergii rozwiązań sprzętowych i programistycznych. Dzięki odpowiednim modułom platforma AUTONOMY@WORK pozwala nie tylko zarządzać flotą, a także od podstaw zaprojektować system intralogistyczny, monitorować go i modelować. To właśnie dzięki sprawdzaniu zmian i planowanych modernizacji na wirtualnym modelu możliwe są bardzo duże oszczędności. Możemy przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem zagrożenia, które pojawią się po dokonaniu określonych korekt w działaniu transportu wewnętrznego. To bardzo atrakcyjna alternatywa dla czasochłonnych i niezwykle kosztownych prób dokonywania zmian bezpośrednio w fizycznej hali magazynowej.

 

Podsumowanie

Automatyzacja magazynu jest coraz częściej jedynym sposobem na zachowanie płynności procesów biznesowych i poprawienie ich efektywności, na zadowolenie klienta i – w końcowym rozrachunku – na podniesienie konkurencyjności. Od automatyzacji procesów magazynowych nie ma odwrotu. Najłatwiejszym sposobem procesu robotyzacji jest wdrożenie intralogistyki opartej na robotach klasy AMR. Na polskim rynku jedną z najatrakcyjniejszych propozycji są roboty VERSABOT i system zarządzania transportem wewnętrznym AUTONOMY@WORK opracowane przez VersaBox.