Do góry

Sprawność transportu wewnętrznego ma ogromny wpływ zarówno na produkcję, jak i magazynowanie. Nawet drobne zatory komunikacyjne mogą mieć poważne konsekwencje dla działalności całego przedsiębiorstwa. Czym właściwie jest transport wewnętrzny, jakie są jego rodzaje i jakie środki transportowe wykorzystuje? Tego oraz kilku innych rzeczy dowiesz się z poniższego tekstu.

transport wewnątrzzakładowy

Czym właściwie jest transport wewnętrzny?

Ogólnie mówiąc, transport wewnętrzny (nazywany też bliskim lub wewnątrzzakładowym) to wszystkie działania logistyczne związane z przemieszczaniem towarów lub osób w obrębie danego przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem transportu wewnętrznego jest zatem zapewnienie sprawnego przepływu zasobów w ramach procesów produkcyjnych oraz magazynowych.

W transporcie wewnętrznym wykorzystuje się odpowiednie urządzenia transportu bliskiego, dostosowane do charakterystyki i potrzeb danej firmy. Urządzenia transportu wewnętrznego powinny pozwalać na dostarczenie niezbędnych ładunków w możliwie najkrótszym czasie przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa i optymalnych kosztach.

Przemieszczanie ładunków/osób jest więc jednym z filarów sprawnie działającego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży. Należy zatem dokładnie zaplanować każdy proces technologiczny, aby logistyka transportu wewnętrznego zachowała płynność na każdym jego etapie.

Zadania realizowane przez transport wewnętrzny

W ramach transportu wewnętrznego realizuje się różne zadania. Oto kilka najważniejszych z nich:

 • Obsługa przyjęć i wysyłek towarów;
 • Dostarczanie surowców i półproduktów do placówek produkcyjnych;
 • Przenoszenie obrabianych przedmiotów między poszczególnymi stanowiskami produkcyjnymi;
 • Transport między linią produkcyjną a stanowiskiem do pakowania;
 • Przewóz gotowych produktów do magazynu i ich składowanie;
 • Operacje magazynowe związane ze składowaniem towarów.

Rodzaje transportu wewnętrznego

Biorąc pod uwagę obszar działania i pełnione funkcje, transport wewnętrzny można podzielić na 2 główne gałęzie:

Transport produkcyjny

Obejmuje wszystkie procesy logistyczne zachodzące w trakcie procesu wytwórczego. Transport produkcyjny ma za zadanie zapewnienie ciągłości produkcji dzięki terminowemu dostarczaniu surowców, podzespołów czy części na odpowiednie stanowiska produkcyjne.

Ten rodzaj transportu wewnętrznego dzieli się również na dwie gałęzie o różnym zasięgu:

 • Transport wewnątrzwydziałowy – dotyczy obsługi procesu technologicznego, który w całości zachodzi w jednym pomieszczeniu/hali produkcyjnej. Można w nim wyróżnić dwa podtypy:
  • Transport stanowiskowy – czyli obsługa operacji transportowych na pojedynczym stanowisku roboczym;
  • Transport międzystanowiskowy – to przemieszczanie ładunków pomiędzy stanowiskami następującymi po sobie w łańcuchu produkcyjnym.
 • Transport międzywydziałowy – jak wskazuje nazwa, dotyczy przepływu ładunków między różnymi wydziałami w obrębie tego samego przedsiębiorstwa, np. placami składowymi a halami produkcyjnymi.

Transport składowo-magazynowy

Dotyczy transportu ładunków do oraz w obrębie przestrzeni składowania tymczasowego (np. punktów tranzytowych) oraz stałych powierzchni magazynowych. W ramach operacji związanych z tym rodzajem transportu wewnętrznego znajdują się takie procesy jak pakowanie, sortowanie i katalogowanie towarów, kompletacja zamówień i przekazywanie magazynowanych produktów do dalszego transportu.

autonomiczne wózki transportowe VERSABOT-y

Jakie środki transportu wykorzystuje transport wewnętrzny?

Transport wewnętrzny może korzystać z najróżniejszych maszyn transportowych – ważne, aby były one dopasowane do charakteru oraz masy przenoszonych towarów. Przykładowe środki transportu wewnętrznego to m.in.:

 • Ręczne wózki paletowe;
 • Przenośniki rolkowe;
 • Wózki widłowe (elektryczne lub spalinowe, zależnie od warunków magazynowych);
 • Przenośniki przepływowe;
 • Samobieżne wózki transportowe;
 • Automatyczne windy do transportu pionowego;
 • Platformy satelitarne i wykładnice do składowania paletowego;
 • Wózki z ruchomym stanowiskiem operatora stosowane przy ręcznym składowaniu w magazynach drobnicy;
 • Holowniki elektryczne;
 • Dźwigi osobowe i towarowe;
 • Przenośniki grawitacyjne.

To oczywiście tylko niewielka część maszyn wykorzystywanych w transporcie wewnątrzzakładowym. Skąd ta różnorodność? Jak już tutaj wspomnieliśmy, urządzenia transportowe muszą być dostosowane do specyficznych wymagań przedsiębiorstw o różnym charakterze. Wielu producentów decyduje się więc na produkcję wyspecjalizowanych maszyn przeznaczonych do wykonywania jednego konkretnego zadania. To jednak nie wszystko, co oferuje rynek transportu wewnętrznego – można też wyposażyć się w uniwersalne sprzęty o budowie modułowej. Takie maszyny dają możliwość dostosowywania ich modułów roboczych do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa, a ich zmiana zajmuje mało czasu, co pozwala uniknąć długotrwałych przestojów. Doskonałym przykładem maszyn modułowych są oferowane przez nas VERSABOTy – można je dostosować do przewozu najróżniejszych dóbr i współpracy z wieloma innymi środkami transportu wewnętrznego.

przycisk zobacz nasze wdrożenia

Jak usprawnić systemy transportu wewnętrznego?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – stosując najnowsze technologie. Najprostszą metodą na usprawnienie systemu transportu wewnętrznego jest częściowa lub całkowita automatyzacja. Automatyczne wózki transportowe typu AMR (od Autonomous Mobile Robot) są w stanie całkowicie samodzielnie poruszać się w swoim obszarze roboczym, na bieżąco wybierając optymalną trasę przejazdu i sprawnie omijając pojawiające się na ich drodze przeszkody. A wszystko to dzięki systemowi kamer i czujników laserowych zamontowanych na ich korpusie.

Całą flotą robotów transportowych można zarządzać z jednego miejsca dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu (takiemu jak AUTONOMY@WORK) – system tego typu pozwala m.in. nadzorować wszystkie procesy w czasie rzeczywistym, wyznaczać strefy specjalne (np. wyłączone z ruchu robotów czy ograniczające prędkość), czy na bieżąco modyfikować wytyczne dla danego stanowiska pracy. Oczywiście najlepszym wyborem będzie oprogramowanie, które można zintegrować z już posiadanym systemem do zarządzania przebiegiem procesów produkcyjnych czy funkcjonowaniem całego przedsiębiorstwa. Przeczytaj także, dlaczego automatyzacja procesów logistycznych i produkcyjnych w magazynach powinna rozpocząć się od wdrożenia robotów AMR.