Do góry

Mimo że jest to stosunkowo świeży termin (pierwszy raz zdefiniowano go w 2004 roku), intralogistyka to jedno z pojęć, z którym spotkało się wielu właścicieli firm związanych choć w minimalnym stopniu z przepływem materiałów/produktów w obrębie zakładu. Dziś przedstawimy krótką definicję intralogistyki oraz jej najważniejsze elementy, a także przyjrzymy się nieco bliżej trendom w jej rozwoju.

 

Intralogistyka - co to jest?

Definicja intralogistyki

Intralogistyka lub logistyka wewnętrzna to gałąź logistyki zajmująca się organizacją przepływu informacji i materiałów wewnątrz danego przedsiębiorstwa. Mianem tym określa się więc ogół procesów wewnątrzzakładowych koniecznych do sprawnego działania przedsiębiorstwa, czyli wszystko, co dzieje się od chwili przyjęcia surowców do wydania gotowego produktu.

 

Co składa się na intralogistykę?

Inatralogistykę można podzielić na trzy główne obszary:

 

  • Wewnętrzny transport materiałów – dotyczy zarówno transportu w obrębie jednego obiektu (np. hali produkcyjnej), jak i przepływu materiałów między różnymi obiektami należącymi do jednego przedsiębiorstwa (np. na drodze zakład produkcyjny – magazyn, między kilkoma różnymi magazynami czy poszczególnymi zakładami produkcyjnymi w jednym łańcuchu produkcyjnym).
  • Zarządzanie przepływem informacji i zapasami – każda firma powinna (a nawet musi) dbać o sprawny przepływ informacji (np. każdemu pracownikowi należy zapewnić łatwy dostęp do informacji koniecznych do prawidłowego wykonywania jego obowiązków) oraz dokładnie znać i aktualizować na bieżąco swoje stany magazynowe. Dzięki temu zawsze będzie wiadomo, gdzie zlokalizowane są dostępne zapasy, jak zmienia się ich stan i kiedy wymagają uzupełnienia. Znacznym ułatwieniem tego zadania są specjalne programy do zarządzania zapasami – pozwalają one m.in. łatwo obsługiwać procesy zakupowe i fakturowanie oraz kompleksowo śledzić przepływ wszystkich towarów.
  • Zarządzanie magazynem – dotyczy to wszystkich operacji logistycznych wykonywanych w magazynie, to jest zarządzania lokalizacją produktów, przygotowywania zamówień, przyjmowania i wydawania towarów itp. Najprostszym sposobem na optymalizację procesów magazynowych jest ich automatyzacja – jako producent robotów AMR/AGV możemy wyposażyć Cię we wszystkie potrzebne do tego narzędzia.

 

Trendy w rozwoju intralogistyki

Dzięki wręcz ogromnemu postępowi cyfryzacji w ostatnich latach i dynamicznemu rozwojowi robotyki, przedsiębiorstwa mogą obecnie znacznie łatwiej optymalizować procesy logistyczne. Pozwoliło to rozwinąć się wielu nowym koncepcjom zarządzania przemysłem – w kontekście wewnętrznych procesów logistycznych najważniejszym z nich jest tzw. intralogistyka 4.0. Wraz z jej rosnącym upowszechnieniem rozwijają się następujące trendy:

 

Robotyzacja przestrzeni magazynowej

Wprowadzając do magazynów maszyny AGV (od ang. Automated Guided Vehicles) i autonomiczne roboty mobilne (w skrócie AMR od Autonomous Mobile Robots) można nie tylko zautomatyzować manipulację ładunkami i przepływ towarów do stref wysyłki oraz inne niepotrzebnie obciążające ludzi czynności magazynowe oparte na dużej liczbie powtarzalnych operacji (o które nietrudno w magazynach paletowych i ładunków ciężkich), ale także znacznie ograniczyć całościowe koszty produkcyjne oraz logistyczne związane z prowadzeniem magazynu.

O tym, jak przebiega wdrażanie naszych robotów AMR możesz przeczytać tutaj, natomiast w tym wpisie znajdziesz informacje, które warto poznać przed zakupem swojego pierwszego robota.

Z pomocą robotów mobilnych można też znacznie ograniczyć lub całkowicie wyeliminować konieczność stosowania wózków widłowych – na pewno zyska na tym bezpieczeństwo pracy. Poza tym, opierając magazyn na robotach AMR, można w czasie rzeczywistym monitorować wszystkie wykonywane przez nie czynności i w razie potrzeby dynamicznie korygować ich wytyczne.

To także spora oszczędność czasu, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw o zmiennej intensywności przepływu ładunków czy zróżnicowanej wielkości produkcji. Dzięki automatyzacji można zapewnić płynny przepływ surowców i gotowych produktów, a co za tym idzie wyeliminować przestoje i puste przejazdy. Na wdrożeniu robotów mogą zyskać nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także średnie i małe firmy dysponujące własnym magazynem.

 

Informatyczne systemy zarządzania magazynem

System WMS (od Warehouse Management Software) to kolejne narzędzie usprawniające procesy logistyczne zachodzące w magazynach. Pozwalają one zachować ciągłą identyfikowalność towarów (tj. możliwość prześledzenia historii/lokalizacji produktu od chwili zjazdu z linii produkcyjnej/wpisu do ewidencji magazynowej do końca łańcucha dostawy, czyli dotarcia do klienta), a co za tym idzie lepiej organizować zadania w zakresie przyjmowania towaru, komplementacji i przygotowywania zamówień oraz wysyłki (ogółem przepływu towarów).

Do pełnego wykorzystania możliwości platform WMS w planowaniu i nadzorowaniu procesów intralogistycznych potrzebne jest wdrożenie systemu skomunikowanych urządzeń (opartych na technologii IoT – Internet of Things, tzn. internet rzeczy). Umożliwi to gromadzenie i przekazywanie informacji ze środowiska rzeczywistego do cyfrowego (co można rozwinąć do stworzenia cyfrowego bliźniaka całej fabryki) i całkowicie zdalne zarządzanie wszystkimi skomunikowanymi urządzeniami – system IoT umożliwia bowiem bezpośrednią komunikację między oprogramowaniem zarządzającym i sterującym.

Wdrożenie takiego systemu oszczędza czas pracowników – gromadzenie zbieranych przezeń danych potrzebnych do kompletacji zamówień w sposób analogowy trwałoby nieporównywalnie dłużej. Jego wprowadzenie pozwoli zatem znacznie lepiej lokować zasoby ludzkie.

 

Synchronizacja procesów produkcyjnych i magazynowych

Aby intralogistyka 4.0 mogła zaistnieć w Twojej firmie, konieczna jest ścisła współpraca między poszczególnymi działaniami wpływającymi na zarządzanie intralogistyką. Jest to jedno z podstawowych założeń tzw. lean management. Kluczową rolę odgrywa tutaj synchronizacja procesów produkcji i magazynowania.

Jednym z najprostszych metod jej osiągnięcia jest doposażenie systemu WMS w moduł produkcyjny lub zastosowanie platformy do zarządzania flotą robotów AMR. Znacznie ułatwią one proces projektowania ciągów transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie oraz w pełni wykorzystać możliwości robotów AMR (oraz ich funkcjonalność).

 

Automatyzacja wewnątrzzakładowego przepływu materiałów

Automatyzację warto wyprowadzić z magazynów i przynajmniej w części wzbogacić o nią procesy produkcyjne. Dzięki temu nie tylko przyspieszy się cały transport wewnętrzny, ale też znacznie ułatwi jego planowanie i nadzorowanie.

Wprowadzenie robotów mobilnych jest szczególnie polecane w strefach niebezpiecznych – ich system nawigacji pozwala im z łatwością omijać przeszkody, a obszary, do których nie powinny wjeżdżać, można bardzo łatwo oznaczyć w ich wytycznych.

 

Wejdź z nami na wyższy poziom logistyki wewnętrznej

Wdrożenie automatyzacji do zakładów produkcyjnych niesie ze sobą szereg korzyści, których nie warto ignorować. W dobie cyfryzacji to właśnie robotyka ma największy potencjał dla transportu wewnętrznego. Dzięki rozwiązaniom od VersaBox możesz nie tylko usprawnić wydajność magazynowania i pakowania produktów, ale też w pełni zautomatyzować produkcję i wysyłkę towarów. Nasze roboty i oprogramowanie pomogą Twojemu biznesowi stać się częścią przemysłu 4.0 i pewnie wkroczyć w nową erę branży produkcyjnej.