Do góry

LUBELLA

Ten wpis jest dostępny również w wersji: ENG

O FABRYCE LUBELLA ...

Od 2003 roku Lubella funkcjonuje jako część Grupy Maspex Wadowice, jednej z największych firm na rynku spożywczym w Polsce. Kontynuując tradycję swoich wielkich założycieli, nieustannie się rozwija wdrażając nowoczesne technologie oraz rozbudowując zaplecze produkcyjne. Firma wybudowała nowoczesny kompleks produkcyjno-magazynowy, w którym zainstalowano największą i najnowocześniejszą w Polsce linię do produkcji makaronu. Inwestycja nie tylko zwiększyła możliwości produkcyjne, ale przede wszystkim, dzięki nowoczesnej technologii, umożliwiła wytwarzanie makaronu o najwyższej jakości.

CELE INWESTYCJI

Zapewnienie wydajności

System powinien zapewniać wydajność zapewniającą niezakłóconą obsługi końcowego etapu procesu produkcji (przepływ wyrobów z linii do magazynu).

Zapewnienie płynności

Ograniczenie wpływu ruchu urządzeń i ludzi na realizację zadań transportowych

WYZWANIA

Grupa MASPEX ma świadomość tego że innowacja w dobrze wybranym obszarze procesu produkcji może mieć zauważalny wpływ na cały łańcuch wartości. Dlatego dobrą taktyką wprowadzania innowacji jest koncentracja na konkretnych celach usprawnień, w obszarach w których łatwo ocenić osiągnięte rezultaty. Takie okazje można znaleźć nawet w tak nowoczesnych obiektach jak fabryka makaronów Lubella.

Logistyka na końcówce linii produkcyjnej

  • Nowoczesna linia produkcyjna w zakładach LUBELLA wykorzystuje podajniki rolkowe jako podstawę transportu wewnętrznego. Odbiór towarów z 3 linii i przekazywanie go do magazynu krzyżuje się z ruchliwym ciągiem komunikacyjnym co uniemożliwia zastosowanie tego prostego i wydajnego rozwiązania.

Ciągłość i bezpieczeństwo procesu 

  • Ruchliwy ciąg komunikacyjny zakłóca płynność i przewidywalność procesu odbioru produktów z linii, a jednocześnie stwarza ryzyka wypadków w przypadku nagromadzenia w tym miejscu obsługiwanych przez ludzi urządzeń transportowych.

REZULTATY

Optymalna wydajność

Komunikacja z systemem PLC zapewnia odpowiednią wydajność rozwiązania poprzez synchronizacje odbioru wyrobów z linii przez VERSABOTa z cyklem produkcyjnym.

Poprawa płynności

Dzięki autonomii VERSABOTów uniknięto zakłóceń pomiędzy zautomatyzowanym procesem transportu a ruchem w fabryce, przy dostępności systemu 24x7. Jednocześnie mechanizmy bezpieczeństwa robotów całkowicie eliminują zagrożenia dla ludzi i innych urządzeń.

0
Do 290 misji dziennie
0
Do 145 ton dziennie
Znaczenie innowacji procesowych w logistyce ...
Innowacje to nie tylko nowinki technologiczne. W handlu i przemyśle bardzo ważne są również innowacje procesowe, logistyczne, czy kosztowe. Łańcuch dystrybucji wcale nie musi być długi. Poprawa tylko jednego z jego ogniw może przynieść ogromne zmiany w wydajności całego procesu na linii producent-detalista, szczególnie jeżeli innowacja dotyczy obszaru logistyki.
(z wywiadu dla portalu wiadomoscihandlowe.pl)
KRZYSZTOF PAWIŃSKI

Prezes Zarządu, Grupa MASPEX

Skuteczne rozwiązania i transfer wiedzy ...
VERSABOX dostarczył nam nie tylko sprawnie i niezawodnie funkcjonujące rozwiązanie. Dużą wartością był też warsztat dla menedżmentu grupy, w którym w przystępny i inspirujący sposób przedstawione zostały możliwości i specyfika autonomicznych robotów i systemów transportowych. Transfer wiedzy to ważny składnik skutecznego wdrożenia innowacji.
PIOTR ROMAŃCZUK

Dyrektor Logistyki Zakładu, Lubella