Do góry

VIRTUAL FACTORY

VERSABOX VIRTUAL FACTORY ™ to narzędzie do projektowania i symulacji procesów dla kierowników operacji i specjalistów intralogistyki. Oferuje modelowanie, wizualizację i ocenę procesów intralogistycznych opartych na AMR. Jest składnikiem platformy AUTONOMY @ WORK ™, dostępnym również jako niezależna funkcjonalność.

  This post is also available in: English (angielski) Deutsch (niemiecki)

  VERSABOX VIRTUAL FACTORY ™ to jedno z kluczowych narzędzi wspierających symulacyjne projektowanie procesów (data driven) AUTONOMY@WORK ™. Umożliwia kierownikom operacyjnym i specjalistom ds. Intralogistyki modelowanie, ocenę i optymalizację konfiguracji procesów intralogistycznych opartych na AMR. Chociaż jest zintegrowanym komponentem platformy AUTONOMY@WORK, może być również używany jako samodzielne narzędzie przez organizacje, które dopiero analizują uzasadnienie biznesowe dla inteligentnej intralogistyki.

  GŁÓWNE FUNKCJE

  ANALITYKA PROCESÓW

  VERSABOX VIRTUAL FACTORY ™ zapewnia kierownikom operacji i specjalistom intralogistyki wgląd w interaktywną, wizualną symulację ruchu intralogistycznego. Interaktywne możliwości analityczne obejmują:

  • Mapy “Heat Maps” wizualizującew czasie rzeczywistym wzorce intensywności zdarzeń dla aspektów takich jak ruch na korytarzu, spowolnienia, zakleszczenia, interwencje MRS itp.
  • Konfigurowalne kokpity dla wskaźników KPI dostarczające podstawowych informacji o KPI dotyczących wykorzystania floty, zużycia energii, ruchu w punktach końcowych w każdym punkcie czasowym symulowanego procesu intralogistyki.
  • Badanie modelu – filtrowanie i zarządzanie poziomem szczegółów: powiększanie i pomniejszanie w celu analizy globalnego obrazu lub określonej części układu procesu, a także włączanie / wykluczanie elementów składowych modelu procesu (punkty końcowe, ścieżki, strefy itp.)
  REALISTYCZNE MODELOWANIE PROCESU

  VERSABOX VIRTUAL FACTORY ™ może wykorzystywać istniejące mapy zakładu dostępne w popularnym formacie DWG, obsługiwane przez wiele narzędzi CAD lub mapy utworzone za pomocą funkcji automatycznego mapowania przez VERSABOTy jako „kanwę” procesu. Korzystanie z dostępnych layoutów CAD umożliwia klientom, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wdrożenie platformy AUTONOMY@WORK, zbadanie scenariuszy automatyzacji procesów i zdefiniowanie wiarygodnego uzasadnienia biznesowego dla inteligentnej intralogistyki. Model bazowy obejmujący wszystkie aspekty istotne dla wydajności procesu można szybko utworzyć za pomocą przyjaznych dla użytkownika narzędzi do modelowania wizualnego.

  PRECYZYJNE ODWZOROWANIE NAWIGACJI AMR

  Silnik symulacyjny dokładnie odzwierciedla algorytmy Navigational AI poszczególnych symulowanych VERSABOTów, a także funkcjonalność komponentu Multi Robotic System platformy AUTONOM @WORK. Pozwala to na szczegółową analizę różnych aspektów wykorzystania VERSABOTów: czasu bezczynności, czasu ładowania, narzutów koordynacyjnych i czasów wykonywania misji.

  ZINTEGROWANE NARZĘDZIA

  Modele VERSABOX VIRTUAL FACTORY ™ są w pełni kompatybilne z modelami procesów zarządzanymi przez platformę AUTONOMY@WORK. Dla klientów, którzy wdrożyli platformę, VIRTUAL FACTORY staje się tylko kolejnym elementem zestawu inteligentnych narzędzi intralogistycznych. Ale nawet jeśli wirtualna fabryka jest wykorzystywana jako narzędzie do badania przypadków biznesowych przed faktycznym wdrożeniem platformy AUTONOMY@WORK (np. w celu określenia optymalnej konfiguracji systemu), zdefiniowane modele mogą służyć jako punkty wyjścia do wdrożenia, chroniąc inwestycję klientów w rozwój modelu.

  Zastosowania Projektowania Symulacyjnego

  WDRAŻANIE VIRTUAL FACTORY

  Narzędzia do modelowania i wizualizacji dostarczają pogłębioną wiedzę na temat procesu intralogistyki z wykorzystaniem AMR. Wszystko, czego potrzebujesz, to układ hali produkcyjnej i podstawowe wymagania dotyczące wydajności procesu (średnie czasy trwania cykli i średnie szacunki ładunku). Skontaktuj się z VersaBox i umów się na bezpłatną sesję Virtual Factory.

  POZNAJ 3 PRZYPADKI UŻYCIA

  Lub pobierz dokument White Paper

  ANALIZA
  WYPRÓBUJ RÓŻNE SCENARIUSZE

  Przyjmując istniejące układy hali produkcyjnej jako dane wejściowe można przeprowadzać wirtualne eksperymenty typu „run & rate”, definiując topologie procesów (punkty końcowe, ścieżki, stacje ładowania) pod kątem potencjalnego wdrożenia intralogistyki opartej na AMR.

  PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA
  OD SYMULACJI DO RZECZYWISTOŚCI

  Z symulacji mogą skorzystać specjaliści intralogistyki aby zoptymalizować proces, który będzie zaimplementowany w danej lokalizacji, aby skrócić proces wdrażania i unikać zakłócenia procesów głównych.

  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
  DOSKONAL PROCESY TRANSPORTOWE

  Planując zmiany w procesie intralogistyki ze względu na zmieniające się wymagania, specjaliści i kierownicy operacji mogą zbadać optymalną rekonfigurację, korzystając z danych historycznych dotyczących ruchu w hali produkcyjnej.

  SPRAWDŹ TAKŻE

  Mateusz Wiśniowski
  Posted by Mateusz Wiśniowski
  12 stycznia, 2021

  Czy każda fabryka musi mieć cyfrowego bliźniaka?

  Wirtualny bliźniak fabryki to odwzorowanie hali, jej wyposażenia i maszyn w postaci cyfrowego modelu. Czy każda fabryka powinna go mieć?

  Read More
  Paweł Oziębło
  Posted by Paweł Oziębło
  29 września, 2020

  Intralogistyka "Data Driven"

  Zarządzanie procesami biznesowymi oparte na analizie danych.

  Read More
  VersaBox
  Posted by VersaBox
  14 maja, 2020

  Webinarium - Symulacja procesów i roboty mobilne

  This post is also available in: English (angielski) Deutsch...

  Read More

  INNE PRODUKTY

  AUTONOMY@WORK

  VIRTUAL FACTORY

  VERSABOT 500

  VERSABOT 1500

  SPRZĘG AUTOMATYCZNY

  PODNOŚNIK LIFT

  SPRZĘG STAŁY

  SYSTEMY ŁADOWANIA