Do góry

Ten wpis jest dostępny również w wersji: ENG

Warszawska spółka VERSABOX zakończyła rok 2022 ponad 4-krotnym wzrostem sprzedaży autonomicznych robotów mobilnych. Działo się to mimo trapiących całą branżę przemysłową problemów z dostępem do komponentów. Plany na 2023 r. zakładają dalszą ekspansję. Na tym etapie rozwoju ster spółki przejmuje Rafał Chojecki, jeden z założycieli firmy.

Na liście sukcesów VERSABOX w 2022 r. z pewnością można zapisać dynamiczną rozbudowę flagowej platformy AUTONOMY@WORK, która steruje procesami transportowymi, oraz poszerzenie floty pojazdów autonomicznych do trzech platform robotycznych z bogatą paletą narzędzi. Autorski system opracowany przez spółkę dostarczono kolejnym prestiżowym klientom, takim jak Victaulic, Daimler i Bridgestone. Firma podjęła też współpracę z wieloma partnerami handlowymi w Polsce i za granicą. Było to m.in. efektem wdrożenia przez management i zarząd pracujący w latach 2019-2022 pod kierunkiem CEO Jacka Królika nowych rozwiązań organizacyjnych i procesów w wielu obszarach działalności spółki.

 

Backlog zamówień daje dobre podstawy do dalszej ekspansji rynkowej VERSABOX w roku 2023 i latach późniejszych. Planowane etapy programu wzrostu będą realizowane przez 70-osobowy już zespół pod skrzydłami zarządu, w którym rolę CEO pełni od lutego Rafał Chojecki, dotychczas odpowiadający w spółce za operacje i technologię.

 

VERSABOX zamierza przede wszystkim dynamizować sprzedaż zagraniczną, rozszerzać sieć partnerską, zwiększać produkcję oraz liczbę kluczowych projektów w obszarze produktu, w tym w zakresie wzmacniania jego przewag konkurencyjnych. Firma będzie też realizowała działania związane z rozwojem kapitałowym, aby zapewnić zdolności produkcyjne odpowiadające na wzrost popytu.

 

– Po trzech latach pracy jako CEO VERSABOX przekazuję ster firmy na powrót założycielom pod kierunkiem nowego CEO – Rafała Chojeckiego. Obecna, mocna pozycja VERSABOX to efekt pracy całego zespołu, którego pracą miałem zaszczyt i przyjemność kierować wspólnie z założycielami. Wierzę, że VERSABOX znajdzie się w czołówce dostawców autonomicznych systemów intralogistycznych w Europie nie tylko pod kątem jakości produktu, ale również udziałów rynkowych– podkreśla Jacek Królik.

 

– Jesteśmy wdzięczni Jackowi za zaangażowanie na każdym etapie rozwoju i w każdej dziedzinie, za które odpowiadał. Jego wiedza i doświadczenie pozwoliły na przeorganizowanie kluczowych procesów: rozwoju produktu, sprzedaży, marketingu, produkcji i obsługi klientów. Efekty tej pracy to zarówno zwiększenie popytu na nasze usługi, jak i rosnące zaufanie partnerów biznesowych i klientów. Nie zamierzamy zwalniać tempa. Wprost przeciwnie – zintensyfikujemy działania zmierzające do umocnienia naszej pozycji – zaznacza Rafał Chojecki.