Scroll to top

This post is also available in: PL

Innovation at your fingertips – another edition of Warsaw Industry Week behind us!

Warsaw Industry week is the largest industrial trade fair in Poland. For years, the event has attracted hundreds of exhibitors and thousands of visitors. This was also the case this year. For 3 days (November 7-9) we had the opportunity for many meetings with customers and business partners interested in our solutions.
At our booth, we presented our autonomous system for automating intralogistics using Versabots – VB500 and VB1500. We showed with the Virtual Factory by VersaBox simulator how easy it is to optimize costs and increase production efficiency.
Warsaw Industry Week is a great opportunity to learn about the prevailing trends in the industry, as well as gain valuable contacts.

VersaBox uczestniczy w projekcie „UWE – USŁUGI WSPARCIA EKSPORTU dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0002/18.

Wartość projektu 6 900 599,29 zł. Wysokość dofinansowania: 4 064 852,34 zł

Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2023 przez Klaster Logistyczno- Transportowy “Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno-Transportowego Północ – Południe.